Planerade valpar

2020

2021

       2022

Flyttad till 2022

            Magdalena Karlsson              Brobyv 21  647 51 Åkers styckebruk       manikas.mk@gmail.com   tel. 070-7171507