Planerade valpar

Våren 2021

Våren 2021

            Magdalena Karlsson              Brobyv 21  647 51 Åkers styckebruk       manikas.mk@gmail.com   tel. 070-7171507