Kontakt

Magdalena Karlsson


Brobyv 21  647 51 Åkers styckebruk


manikas.mk@gmail.com


tel: 070-7171507

Sök mig gärna på facebook.

Finns mycket kul att kika på där.

            För mer info om rasen gå in på dpklubbens hemsida.

                                           www.dpklubben.se

            Magdalena Karlsson              Brobyv 21  647 51 Åkers styckebruk       manikas.mk@gmail.com   tel. 070-7171507