Födda valpar

       Magdalena Karlsson        Brobyv 21      647 51 Åkers styckebruk           manikas.mk@gmail.com               tel:070-7171507