Valpar

DVÄRGPINSCHER

Valpar

Valparna är doldafelförsäkrade, avmaskade, besiktade, vaccinerade och id märkta när ni får dom.

Dom är leveransklara vid 9v ålder.

Första besök sker vid 5v ålder.

Medlemskap i dvärgpinsherklubben för ett år ingår.

Saker till valpen får man inkl mat från Royal Canin.

Båda föräldrarna till valparna är ögonlysta och patellaundersökta utan anmärkning.

Föräldrarna är även utställningsmeriterade.

Eventuellt kan valp säljas med bibehållen avelsrätt i närheten med ett utställningsintresse förstås.

 

Pris för en valp är 14 000:-

 

För mer info om rasen och eventuella sjukdomar gå in på www.dpklubben.se

Magdalena Karlsson Brobyv 21 647 51 Åkers styckebruk manikas.mk@gmail.com tel:070-7171507