SWE Manika's Alva

DVÄRGPINSCHER

SWE MANIKA'S ALVA

Född: 20120319 Meriter:

Patella:20140220 UA Excellent

Öga:20140220 UA

Öga: 20170926 UA

Tänder: Korrekt bett

Hög: 27cm

Vikt: 5kg

 

2år 7v 5v

Mälarpinshern

My Dog

My Dog

Magdalena Karlsson Brobyv 21 647 51 Åkers styckebruk manikas.mk@gmail.com tel:070-7171507