Hundarna

DVÄRGPINSCHER

För mer info om rasen gå in på DP klubbens hemsida

www.dpklubben.se

Magdalena Karlsson Brobyv 21 647 51 Åkers styckebruk manikas.mk@gmail.com tel:070-7171507